Spotkania niezwykle udane

Po raz kolejny uczniowie gimnazjum w Luzinie wraz z nauczycielami języka angielskiego są uczestnikami unijnego projektu Comenius. Dwuletni projekt pod nazwą "Better understanding, better future" („Lepsze zrozumienie, lepsza przyszłość”) obejmuje współpracę dwóch szkół – gimnazjum w Luzinie oraz szkoły włoskiej z miasta Cassino. Łącznie w programie uczestniczy 44 uczniów, w tym 22 uczniów klas trzecich gimnazjum. W ramach projektu uczniowie wraz z opiekunami wykonują zadania dotyczące m.in. tradycji i obyczajów, życia codziennego, zdrowego stylu odżywiania czy ochrony środowiska.

Najczęstszą formą kontaktu w projekcie jest internet, jednak we wrześniu br. miało miejsce spotkanie w Luzinie, w trakcie którego uczniowie mieli okazję poznać polską szkołę, doskonalić znajomość języka angielskiego i poznać podstawy języka kraju partnerskiego. Ważnym elementem programu było zwiedzanie okolicy, m.in. Gdańska, Szymbarku czy Słowińskiego Parku Narodowego. W dniach 10-20 października zaś grupa 22 uczniów wraz z opiekunami udała się z wizytą do Włoch. Spotkanie również przyniosło wymierne korzyści – uczestnicy przebywający w domach włoskich rodzin uczyli się komunikacji w obcym języku, poznawali odmienne tradycje, zwyczaje i styl życia, uczyli się tolerancji i otwartości wobec innych zachowań. Program wizyty obejmował również zwiedzanie szkoły i udział w zajęciach lekcyjnych a także wspólną pracę nad zadaniami projektowymi. Piękną lekcję historii stanowiło zwiedzanie m.in. Rzymu, polskiego cmentarza na Monte Cassino, Wezuwiusza, Pompei czy Parku Narodowego Abruzja.

Uczestnicy programu określili spotkanie jako niezwykle udane i wyrazili nadzieję, że będą kontynuować zawarte znajomości, a tym samym rozwijać znajomość języków obcych, zaś nauczyciele zachęcają innych uczniów do udziału w podobnych projektach w przyszłości.

A. Kas

Zdjęcia można oglądać w <<galerii>>