Archipelag Skarbów w Gimnazjum

     We wtorek 24.10.2011 uczniowie klas III a, c oraz e mieli okazję wziąć udział w programie Archipelag Skarbów, który dotyczył mądrego podejścia do miłości i seksualności człowieka.

  Młodzież wzięła udział mitingu prowadzonym przez trzy osobową, specjalnie przeszkoloną ekipę. W trakcie zajęć prowadzone były ćwiczenia aktywizujące, które uzupełniały cześć wykładową. Gimnazjaliści bardzo chętnie uczestniczyli w zabawach proponowanych im przez prowadzących, w którym mogli wygrać nagrody w postaci płyty lub książki.

    Celem programu było wskazanie młodzieży takich wartości jak odpowiedzialność, godność, miłość, przyjaźń, koleżeństwo i rodzina. Zabezpieczają one młodzież przed uzależnieniami, przemocą oraz przedwczesną inicjacją seksualną.

    Przesłaniem tych spotkań było pokazanie, że warto podejmować rozsądne decyzje już teraz, aby w dorosłym życiu zbierać plon tych decyzji. Dzięki programowi uczestnicy poznali nie tylko swoje mocne i słabe strony ale dowiedzieli się także, jak walczyć z nałogami i pokusami.

   Po zajęciach młodzież podziękowała prowadzącym gromkimi brawami, a następnie udała się z nauczycielami do klas, gdzie mogła podzielić się swoimi spostrzeżeniami i uwagami dotyczącymi programu.

A. Miotk