Sesja popularnonaukowa w luzińskim gimnazjum

Niecodzienne zdarzenie miało miejsce 1 października 2011 roku w gmachu Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich. Tego dnia obchodziliśmy rocznicę odejścia ze świata żywych wielkiego historyka mediewisty Gerarda Labudy, co stało się okazją do zorganizowania przez Gminę Luzino oraz Bibliotekę Publiczną im. Leona Roppla  sesji popularnonaukowej poświęconej śp. Profesorowi, tak bardzo zasłużonemu także dla Kaszub. Motywem przewodnim sesji było hasło: Gerard Labuda, Profesor zwyczajny, człowiek nadzwyczajny.

Do Luzina  w tym szczególnym dniu przyjechał syn profesora -  Adam Labuda - historyk sztuki. Osoba ta w sposób szczególny, bardzo ciepły przybliżyła wszystkim słuchaczom sylwetkę ojca, zwracając uwagę na jego emocjonalny stosunek do wszystkiego, co kaszubskie i bliskie wsi, z której wyszedł w świat. Cała sesja była prowadzona przez prof. dra hab. Andrzeja Marsza Akademii Morskiej w Gdyni. Naukowe spotkanie rozpoczęło się od wykładu prof. dra hab. Józefa Dobosza z Pracowni Bohemistycznej Instytutu Historii UAM na temat: Prof. Gerarda Labudy badania nad najstarszymi dziejami monarchii piastowskiej. W swym wystąpieniu prelegent zwrócił uwagę na wyjątkowość działań badawczych Labudy w sensie przełamywania pewnych stereotypów i otwierania nowych koncepcji badawczych dotyczących początków państwa polskiego. Następnie głos zabrał Jarosław Sellin, Poseł Ziemi Kaszubskiej, który podzielił się swoimi wspomnieniami o prof. Gerardzie Labudzie, zaznaczając, iż był to człowiek niezwykle słuchający drugich, człowiek pełen pokory, pomimo posiadania niewyobrażalnej wiedzy na mnóstwo tematów historycznych, tak rozmawiający z ludźmi, że w żaden sposób nie dało się wyczuć „profesorskości”, był rzeczywiście człowiekiem nadzwyczajnym. Kolejnym mówca był dr Ryszard Wryk, dyrektor Wydawnictwa Poznańskiego, który zwrócił uwagę słuchaczy na ogrom spuścizny Labudy. Wspomniał także o ostatniej książce, której wydania niestety Profesor  nie doczekał, a została ona położona na grobie wielkiego mediewisty jako egzemplarz autorski. Następnie głos  zabrała dr Aleksandra Kuligowska, która spojrzała na Prof. Gerarda Labudę jako niemarksistowskiego historyka w czasach wojującego marksizmu. Stwierdziła, ze ten wybitny historyk nigdy w swych badaniach naukowych nie przyjął ideologii marksistowskiej, choć nie odrzucał całej metodologii badań związanej z marksizmem. Najaktywniejszym prelegentem okazał się prof. dr hab. Józef Dobosz, który mówił jeszcze o trzech wyborach prac Profesora Gerarda Labudy oraz wspominał retrospektywnie swego mistrza.

Wystąpienia naukowców podsumował prof. dr hab. Zygmunt  Szultka z Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk, który bardzo żywiołowo je ocenił i skomentował. Dyskusja na tematy poruszone w wykładach pewnie trwałaby bardzo długo, gdyby nie profesjonalizm ją prowadzącego – prof. A. Marsza – który elegancko podziękował naukowcom, organizatorom, zapraszając jednocześnie na okazjonalny poczęstunek, gdzie oczywiście rozważania można było kontynuować.

M.B.

Więcej zdjęć można obejrzeć w <<galerii>>