Najlepsza nauka to nauka w działaniu

Uczniowie klasy II b wzięli udział w warsztatach integracyjno-profilaktycznych, które poprowadziła studentka psychologii. Tematem warsztatów była współpraca w zespole. Na początku uczniowie w dwóch grupach układali puzzle. Zadanie okazało się bardzo trudne do wykonania. Pomogła burza mózgów „Na czym polega dobra praca w zespole?”. Teraz już wiedzą, jak ważna jest zgodna współpraca i jakie przynosi efekty.

Chociaż każdy ma czasem odmienne zdanie i dużo pomysłów, to ważna jest umiejętność pójścia na kompromis oraz dobra komunikacja w zespole. Nauczyli się, że w czasie zajęć w grupach muszą wykazać się także umiejętnością planowania, przydzielenia zadań oraz rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. Przy ostatnim zadaniu, wykonaniu rysunku z kotem ,wszyscy pracowali z dużym zaangażowaniem i wyjątkowo zgodnie. Razem decydowali, kto będzie rysował poszczególne elementy, a kto kolorował, pomagali sobie i starali się jak najlepiej wykonać przydzielone zadania.

M. Musiał