Klasowy konkurs ,,Najpiękniejsza Marzanna’’ rozstrzygnięty

Uczniowie z klasy I ,,b” nie mogą doczekać się pierwszych oznak wiosny. Tym samym, aby pożegnać zimę chętnie wzięli udział w klasowym konkursie na najpiękniejszą Marzannę, który został zorganizowany przez wychowawcę oraz nauczyciela wspomagającego.
Celem konkursu było przybliżenie tradycji pożegnania zimy, zainteresowanie dzieci i młodzieży tradycją ludową a także rozwijanie wyobraźni i aktywności twórczej. Uczniowie swoje kukły wykonali wspólnie z rodzicami. Tym samym konkurs ten miał również na celu stworzenie możliwości do wspólnego działania dziecka i rodzica.

Uczniowie bardzo chętnie wzięli udział w konkursie a wybór tej najpiękniejszej był bardzo trudny. Ocenie podlegały estetyka oraz pomysłowość wykonania. Konkurs rozstrzygnięto 19 marca. Tym samym wyłoniono zwycięzców:
I miejsce Maciej Kwiatkowski,
II miejsce Błażej Okoń,
III Anna Petk
Pozostali uczniowie otrzymali podziękowania za udział. Na wszystkich uczestników konkursu czekały nagrody w postaci książeczek, kolorowanek a także artykułów szkolnych. Wszystkie Marzanny zostały wyeksponowane na świetlicy szkolnej.

 

K. Kasperska, K. Szumińska