Akcja z sercem...

Z inicjatywy Wójta Gminy Luzino p. Jarosława Wejera i przewodniczącego Komisji ds. Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu p. Wiesława Trepczyka przystąpiliśmy w naszej szkole do akcji zbierania plastikowych nakrętek. Chcemy pomóc w pozyskiwaniu funduszy na leczenie i rehabilitację chorych z terenu Gminy Luzino. Najczęściej jest to zakup sprzętu rehabilitacyjnego czy wózka inwalidzkiego.

Zachęcamy dzieci i młodzież oraz wszystkich chętnych do zatrzymania się przy wjeździe do naszej szkoły, gdzie stoi serduszko i obdarowania nas tą plastikową „cegiełką”.