Międzynarodowy Projekt Edukacyjny ,,Emocja"

W maju klasa IIc zrealizowała kolejny moduł pt. ,,Empatia" Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego ,,Emocja". Jego realizację rozpoczęliśmy od opowiadania o pluszowym tygrysie oraz o tajemnicy znikających ciasteczek. Rozmawialiśmy również o emocjach, które towarzyszą nam każdego dnia.. Stworzyliśmy autorskie karty pracy oraz wspólnie opisywaliśmy nasze odczucia. Uczniowie grupowo stworzyli postać ,,Emocjacza".

Rozmowy na temat emocji i uczuć były nam bardzo potrzebne, w tym trudnym dla nas czasie. Jednak już teraz wiemy, jak rozpoznawać emocje oraz w jaki sposób możemy sobie radzić zwłaszcza z tymi negatywnymi. Uczniowie z dużym zaangażowaniem brali udział w zajęciach i czekają na realizację ostatniego modułu w tym roku pt. ,,Odwaga".

P. Lesner