Rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu Poetycko - Prozatorskiego „Miłość, Przyjaźń, Dobro”

W dniu 9 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie odbyło się rozwiązanie Wojewódzkiego Konkursu Poetycko - Prozatorskiego „Miłość, Przyjaźń, Dobro”. Celem konkursu jest pobudzenie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej młodzieży, a także ujawnienie oraz promocja rodzimych talentów; wymiana doświadczeń i doskonalenie warsztatu twórczego.
Z wielu szkół województwa pomorskiego nadesłano 18 prac prozatorskich oraz 23 utwory poetyckie, w tym pięć wierszy napisanych w języku kaszubskim.

Po wnikliwej analizie jury konkursowego w składzie: Mieczysław Bistroń, Aleksandra Gaszta, Justyna Szyszka, Beata Bonk i Natalia Kupska wyłoniono laureatów w następujących kategoriach: kategoria proza: I miejsce za opowiadanie pt.: „Wpadka szkolna i eksperyment” zajęła Zofia Bańko z Luzina; II miejsce przyznano Annie Kobiela z Połchowa za pracę pt.: „Niewidoczne tatuaże”, natomiast III miejsce za opowiadanie pt.: „Pergamin” uzyskała Anna Wałdoch z miejscowości Czarniż. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Cezary Palach z Luzina za opowiadanie pt.: „Przygoda przyjaciół”. W kategorii poezja: I miejsce za wiersz pt.: „Prawdziwe szczęście” uzyskała Victoria Sobczak z miejscowości Szlachta, II miejsce za utwór pt.: „Miłosny rejs” przyznano Kindze Gaffke z Lubkowa, natomiast III miejsce otrzymała Wiktoria Wołodko z Luzina za wiersz pt.: „Przyjaźń”. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Idze Dykier z miejscowości Bolesławice za utwór pt.:„Moja przyjaciółka”. W kategorii poezja w języku kaszubskim I miejsce za wiersz pt.: „Nimò wszëtczégò” zajęła Klaudia Janikowska z Lubni, II miejsce za utwór pt.: „Recepta na drëszbã” otrzymała Amelia Daszkowska również z Lubni. Komisja wyróżniła także utwory: „Miłota òd pôrczi”, „Lëdztwa i roscënów drëszbã” Agnieszki Wałdoch z Czarniża.
We wszystkich nadesłanych pracach dostrzec można, jak ważne dla młodych pisarzy są: życzliwość, dobro, uśmiech, więź emocjonalna z bliskimi, pomoc drugiemu człowiekowi, przyjaźń. Dziękujemy wszystkim Młodym Autorom, Nauczycielom, którzy czuwają nad rozkwitem talentów pisarskich swoich uczniów, i Rodzicom wspierającym dzieci, chcące rozwijać własne pasje, za umożliwienie nam przeczytania wierszy i opowiadań, w których ujawniły się wrażliwość, umiejętność podpatrywania rzeczywistości, ogromna dziecięca wyobraźnia, a równocześnie dojrzałość w formułowaniu myśli. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
N. Kupska

(Nagrodzone prace do wglądu na stronie internetowej szkoły w zakładce Młodzi Pisarze – konkurs)