Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

Szanowni Rodzice,

nasza szkoła uczestniczy w akcji XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia organizowanej
1 października 2021 roku pod hasłem:
Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!
Akcja ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości. Dorośli mogą popisać się przed dziećmi doskonałą znajomością trudnych przypadków mnożenia.

Program:
27-30.09.2021. Przypominamy sobie tabliczkę mnożenia - w domu, w szkole.
01.10.2021. Egzaminy z tabliczki mnożenia:
• Uczeń wybiera los z 5 trudnymi przypadkami mnożenia.
Na przykład:
• Jeżeli poda wszystkie poprawne odpowiedzi, zdobywa tytuł
Eksperta Tabliczki Mnożenia (z ang. MT EXPERT).
• W przypadku pomyłki, choćby raz egzamin jest niezdany. Egzamin można powtórzyć po 1 godzinie.
Zapraszamy do aktywnego uczestniczenia w akcji w gronie rodzinnym!
Więcej informacji: www.wmtday

Z życzeniami miłej i pożytecznej zabawy!

Koordynator: Mirella Musiał

Dyrektor szkoły: Kazimierz Bistroń