Wybory gospodarza klasy 3a

20 września w klasie 3a odbyły się wybory na gospodarza klasy. Samorząd klasowy, nawet w młodszych klasach, ma bardzo duże znaczenie wychowawcze, ponieważ uczy uczniów odpowiedzialności. Sprawowanie funkcji gospodarza klasy to ogromne wyróżnienie dla ucznia, ale i dodatkowe obowiązki. W tym roku na funkcje gospodarza klasy kandydowały dwie osoby: Rozalia K. oraz Blanka K. Obie dziewczynki wykazały się kreatywnością i zaangażowaniem podczas wykonania plakatu oraz prezentacji swojej kandydatury.

Osoba, która otrzymuje od swoich rówieśników największą liczbę głosów powinna czuć się doceniona, ponieważ oznacza to, że jest nie tylko lubiana przez kolegów i koleżanki, ale również uznawana za godną tego, aby występować nierzadko w ich imieniu. Wynik głosowania był bardzo wyrównany. Po przeliczeniu głosów tytuł gospodarza klasy otrzymała Blanka K., natomiast Rozalia K. objęła funkcje zastępcy gospodarza klasy. Dziewczynkom serdecznie gratulujemy.
AF