Pożegnanie Wiesława Szmidtki w Dniu Edukacji Narodowej

Dnia 12 października w naszej szkole miała miejsce uroczystość z okazji zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej oraz pożegnania przechodzącego na emeryturę nauczyciela Wiesława Szmidtki. Był to moment zarówno wzruszający, wspomnieniowy jak i podziękowań. Wśród społeczności szkolnej przybyli także zaproszeni goście min, starosta wejherowski p. Gabriela Lisius, wicewójt gminy Luzino p. Marzena Meyer, przewodniczący Komisji Społecznej Rady Gminy Luzino p.Wiesław Trepczyk oraz jego zastępca p.Sylwester Piątek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Luzinie p. Dariusz Rompca, dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo - Wychowawczych p. Andrzej Byczkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Strzebielino w Luzinie p. Mariusz Kaliszewski, leśniczy p. Krzysztof Bober oraz przewodnicząca Rady Rodziców p. Justyna Orzeszek.

Na początku spotkania głos zabrał Dyrektor Szkoły Pan Kazimierz Bistroń, który przedstawił zasługi szanownego Jubilata.

Wiesław Szmidtka to wybitny nauczyciel, trener, działacz sportowy i kulturalny. Od 1984 roku związany ze szkolnictwem w gminie Luzino. Przez 15 lat pracował w Szkole Podstawowej w Luzinie, następnie od 1999 w Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko - Pomorskich w Luzinie, a od 2017 roku w Szkole Podstawowej nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w Luzinie.

Za swoją działalność był wielokrotnie nagradzany min. medalem "Zasłużony dla Kultury Polskiej", medalem Ministra Sportu "Za Zasługi dla Sportu" oraz wieloma nagrodami w gminie, powiecie i województwie. Jest twórcą grupy tanecznej "Amazonki" oraz pomysłodawcą i organizatorem Powiatowego Turnieju Formacji Tanecznych.

Jego współpraca z Nadleśnictwem Strzebielino z siedzibą w Luzinie zaowocowała popularyzacją biegów na orientację wśród leśników i zorganizowaniem Mistrzostw Europy Leśników w tej dyscyplinie. Przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Gminnego Zarządu Szkolnego Związku Sportowego. Jest pomysłodawcą i współtwórcą luzińskiej "Ścieżki Zdrowia" oraz "Zielonego Punktu Kontrolnego w Luzinie". Dyrektor wraz z uczniami obdarował Pana Szmidtkę upominkami w postaci "Przewodnika Turystycznego po Pięknych Kaszubach", a także pięknie wydanymi Albumami o Kaszubach oraz o Kalwarii Wejherowskiej, z bogatym zbiorem wspaniałych zdjęć i ciekawostek historycznych. Kwintesencją zakończenia pracy w Szkole Podstawowej numer 2 imienia profesora Gerarda Labudy jest ofiarowana Jubilatowi Statuetka Profesora oraz dyplom z najserdeczniejszymi życzeniami.

Film w wykonaniu p. Dariusza Nadolskiego i p. Piotra Sonnenberga, okazał się niezwykłą podróżą sentymentalną dla naszego Jubilata. Zaproszeni Goście, spośród których jak się okazało, również przed laty byli uczniami Pana Szmidtki, w niezwykle ciepłych słowach wspominali z jaką troską, cierpliwością, zaangażowaniem i oddaniem sprawował funkcję nauczyciela, trenera i mentora. Pani Gabriela Lisius serdecznie podziękowała Panu Szmidtce za aktywną pracę, wzorową postawę i zaangażowanie społeczne na rzecz rozwoju sportu w gminie Luzino.

Przedstawiciele Nadleśnictwa podarowali Jubilatowi "Przewodnik Gajowego", natomiast wicewójt p. Marzena Meyer ofiarowała publikację dotyczącą parków w Polsce, z myślą o zamiłowaniu Pana Wiesława do pieszych wędrówek.

Pani starosta wejherowa oraz Pani wicewójt na ręce Dyrektora złożyły serdeczne życzenia dla nauczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Z kolei pan Andrzej Byczkowski wręczył Trenerowi nagrodę "Złotego Gryfa Pomorza". Uroczystość dopełnił program słowno - muzyczny młodzieży z udziałem chóru, która w poetycki sposób wyraziła swą wdzięczność:

"Zamiast pożegnań niech płyną słowa,

Niech piękne będzie dziękowanie.

Za trud, za pracę, za cenne rady,

Za dobroć, grzeczność, oddanie.

Za ziarna wiedzy, wychowanie,

Za pracy wielkie miłowanie,

Za przykład, co godnym dla innych

W Waszej pamięci pozostanie."

A.G

Zapraszamy do obejrzenia wszystkich zdjęć z uroczystości na naszej stronie internetowej w zakładce galeria zdjęć.