II miejsce w wojewódzkim konkursie „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy – Nie lękajcie się!”

Dnia 22 października 2021 roku, w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Gdyni, odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu „Święty Jan Paweł II i Wielkie Tematy – Nie lękajcie się!”. Konkurs został wpisany do kalendarza imprez Kuratorium Oświaty w Gdańsku.
Adresatami Konkursu byli uczniowie klas I – VIII szkół podstawowych województwa pomorskiego. Uczestnicy brali udział w trzech kategoriach: Recytacja, Literatura, Plastyka.

 

Termin konkursu związany został z datą wyboru Jana Pawła II na Papieża, a zarazem celem konkursu było umożliwienie wyrażenia dzieciom i młodzieży wiedzy, przeżyć, spostrzeżeń i refleksji dotyczących życia i działalności św. Jana Pawła II, szczególnie tych, które ukazują Go jako Niezwykłego Świadka Wiary.
W Wojewódzkim Konkursie uczestniczyło 115 uczniów z 25 Szkół Podstawowych województwa pomorskiego. Prace dwójki uczniów naszej szkoły zostały dostrzeżone: wyróżnienie zostało przyznane Martynie Skurat – uczennicy klasy 8e, natomiast uczeń klasy 8 l - Cezary Pallach zdobył II miejsce. Do konkursu uczniów przygotowywała nauczycielka plastyki p. Wioleta Roda.
Gratulujemy!
M.B.
W. R.