Hymn dla Niepodległej

W przeddzień Narodowego Święta Niepodległości uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie zebrali się na boisku szkolnym w celu wspólnego odśpiewania hymnu państwowego. Wydarzenie miało miejsce o godzinie 11.11 dla upamiętnienia daty odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Mimo, że od pamiętnego dnia 11 listopada minęły już 103 lata, pamięć o rodakach walczących o wolność całego narodu oraz piękne postawy patriotyczne wciąż kwitną w najmłodszym pokoleniu.

Uczniowie przybyli do szkoły odświętnie ubrani, przygotowali również biało-czerwone kotyliony. Każde z dzieci z przejęciem i właściwą powagą podeszło do odśpiewania czterech zwrotek hymnu.
W wydarzeniu wzięli udział także nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, pedagog szkolny, przedstawiciel administracji szkolnej oraz Dyrektor Szkoły, pan Kazimierz Bistroń. Obecność szkolnych władz, za którą uczniowie serdecznie dziękują, nadała wydarzeniu jeszcze bardziej odświętny charakter.
Miejmy nadzieję, że pielęgnowanie patriotycznych postaw oraz pamięci o ważnych wydarzeniach państwowych u najmłodszych zaoowocuje właściwymi postawami w ich życiu dorosłym.

A.Jamiołkowska