Warsztaty pedagogiczne o TOLERANCJI W KLASIE 3 B

16 listopada uczniowie klasy 3 b obchodzili Międzynarodowy Dzień Tolerancji pod hasłem „Dobrze, że jesteśmy inni. Bądźmy dla siebie tolerancyjni”. Z tej okazji na lekcji edukacji społecznej uczestniczyli w warsztatach pedagogicznych „Co to znaczy być tolerancyjnym?”. Na początku przygotowywali kolorowe dłonie, na których zapisali swoje zainteresowania, to co najbardziej lubią. Okazało się, że każdy jest wyjątkowy i niepowtarzalny. Potem obejrzeli kilka filmów edukacyjnych ukazujących jak łatwo można zmienić zachowania nietolerancyjne na właściwe.

Na koniec wykonali mapę mentalną, w grupach wybierali i naklejali skojarzenia ze słowem „tolerancja”. Dzień ten stał się okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób – kolegów, koleżanek. Wszystkie prace ozdobiły gazetkę na korytarzu szkolnym, by przypominały co oznacza Tolerancja i jakimi zasadami kierować się by być tolerancyjnym.

M. Musiał