Dzień Tolerancji

16-go listopada obchodzimy Dzień Tolerancji. Pod pojęciem tolerancji rozumiemy uszanowanie obcej narodowości a także tym samym związanych z nią różnic kulturowych. To wyrozumiałość dla odmiennego pochodzenia, opinii, religii czy wyglądu zewnętrznego.
Najważniejsze cele Dnia Tolerancji to:
– uwrażliwienie społeczeństwa na wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji, kształtowanie postawy tolerancji wśród dzieci,

– przypominanie, iż każdy człowiek bez względu na pochodzenie, kulturę, religię czy wygląd zasługuje na szacunek.

Z okazji tego ważnego dnia klasa II ,,b” przygotowała przedstawienie, które miało na celu uwrażliwienie uczniów na drugiego człowieka. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem odgrywali przygotowane scenki a także zaśpiewali piosenkę. Po przedstawieniu pytano dzieci o tolerancję a także omówiono sytuacje przedstawione za pomocą scenek. Na przedstawienie zaproszono Dyrekcję, nauczycieli oraz uczniów.
Z okazji Dnia Tolerancji zorganizowano także konkurs na najciekawszą pracę plastyczną związaną z tym dniem. Wszystkie prace były ciekawe i kolorowe. Tym samym wybór tych najbardziej pomysłowych nie należał do najłatwiejszych. Spośród wszystkich prac wyłoniono zwycięzców.
1.Blanka Kulon klasa III ,,a”
2. Martyna Miotk klasa I ,,b”
3. Zuzanna Patelczyk klasa II ,,b”
Każdy z uczestników konkursu otrzymał upominek za zaangażowanie. Dzień Tolerancji utwierdził nas w przekonaniu, aby pamiętać o szacunku do drugiego człowieka niezależnie od różnic jakie nas dzielą.

K. Kasperska