Artykuły

XV edycja Sejmiku Kaszubskiego

Sejmik jest wydarzeniem kulturalnym na stałe wpisanym do kalendarza imprez naszej szkoły i regionu. Jest również wielkim sprawdzianem odzwierciedlającym aktualny stan wiedzy młodzieży na temat kaszubszczyzny. Liczny udział aż 19 szkół z województwa pomorskiego świadczy dobitnie o zainteresowaniu młodych ludzi tematyką regionalną.
Konkurs składał się z dwóch etapów: pierwszy obejmował test z zakresu literatury, historii, geografii, wiedzy o języku i kulturze Kaszub i Pomorza. Ośmiu finalistów tej części odpowiadało na pytania komisji konkursowej w składzie: Alfons Miłosz – przewodniczący, Zdzisław Zmuda – Trzebiatowski i Aleksandra Czerwonko.

Czytaj więcej...

O tym, jak się zostaje laureatem Konkursu Matematycznego

Miesiąc temu pisałam, że Jakub Rożek, uczeń klasy III c, zakwalifikował się do Wojewódzkiego (najwyższego etapu) Konkursu Kuratoryjnego z Matematyki, wcześniej uzyskawszy wysoki wynik na etapie szkolnym, a następnie rejonowym. Natomiast 8 marca br. został Laureatem tegoż Konkursu, co pokazuje, że jego rzetelna praca przekłada się na sukcesy. Uczeń musiał się zmierzyć z trudnymi zadaniami, bo przed nim rozłożył się cały wachlarz matematycznych działań i twierdzeń. Posiada on niewątpliwie umiejętność logicznego myślenia, ale również ogromną wyobraźnię i wiedzę.

Czytaj więcej...

Anglistyki na miarę województwa

Uczennice naszej szkoły, Antonina Kas (VII e) i Nina Smolnik (VII h), na drodze eliminacji szkolnych i rejonowych, wspięły się na sam szczyt i zdobyły tytuł finalisty w Wojewódzkim Konkursu Języka Angielskiego! W teście konkursowym na każdym z etapów musiały wykazać się nie tylko umiejętnościami językowymi, lecz także ogromną wiedzą z zakresu kultury krajów anglojęzycznych. Konkursy językowe pod względem przygotowania się do nich są szczególnie trudne i wymagają wytrwałej, systematycznej pracy.

Czytaj więcej...

Miłość, Przyjaźń, Dobro - laureaci

6 marca br. podczas Święta Szkoły zostały ogłoszone wyniki tegorocznego Wojewódzkiego Konkursu Poetycko-Prozatorskiego „Miłość, Przyjaźń, Dobro”, na który nadesłano 43 prace literackie; 20 utworów lirycznych i 23 utwory prozatorskie. Spośród, których komisja konkursowa: M. Bistroń, N. Kupska, B. Bonk, A. Gaszta, G. Kulas i K. Lewna wyłoniła laureatów w dwóch poniższych kategoriach: poezja; I miejsce zajęła Ewelina Cyman z Szkoła Podstawowa nr 2 w Luzinie za wiersz „Ojczyzna”, II miejsce – Magda Jereczek z Publicznego Gimnazjum w Skorzewie za wiersz „Bogactwo duchowe”, III miejsce przyznano Kindze Pobudzkiej ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sierakowicach za wiersz pt. : „Miłość, Przyjaźń, Dobro”. W kategorii proza: I miejsce zajęła Julia Gorący z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Kościerzynie za opowiadanie „Zły człowiek”, II miejsce – Natalia Kwidzińska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie za opowiadanie „Anioł w postaci człowieka” oraz III miejsce przyznano Wiktorii Rajzyngier ze Szkoły Podstawowej w Żelistrzewie za opowiadanie „Schorowane królestwo”.

Czytaj więcej...

Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy obchodziła swoje święto.

6 marca br. po raz pierwszy, jako Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gerarda Labudy, obchodziliśmy swoje święto połączone z oficjalnym nadaniem imienia. Wcześniej, bo już w czerwcu 2017 roku dyrektor szkoły p. K. Bistroń zwrócił się z wnioskiem, w imieniu nauczycieli, Rady Rodziców oraz uczniów, do Urzędu Gminy o zaakceptowanie tego Patrona. Stanowisko w sprawie wyboru Gerarda Labudy na patrona poparli wszyscy, czemu wyraz dano również wczoraj, kiedy to na ręce dyrektora szkoły przewodniczący Rady Gminy Luzino p. B. Formela wraz z Wójtem p. Jarosławem Wejerem złożyli dekret, potwierdzający tę uchwałę. Wójt Gminy podkreślił, jak ceni zasługi Profesora dla społeczności lokalnej, jak wielkiego formatu był to uczony i że wybór takiego imienia dla szkoły jest wyborem trafnym.

Czytaj więcej...

W tradycji prof. Gerarda Labudy

Szymon Skiba wyjątkowy uczeń klasy IIId gimnazjum. Lubi się uczyć, chętnie zdobywa wiedzę historyczną, która jest jego pasją. Z wielkim uporem przyswaja poszczególne jej działy, tym samym już w listopadzie po eliminacjch szkolnych konkursu historycznego zakwalifykował się do etapu rejonowego.

Czytaj więcej...