Artykuły

Zimowe eksperymenty

Uczniowie klasy 1 c lubią poznawać świat przez zabawy badawcze. Zima to świetna pora roku na przeprowadzenie doświadczeń związanych ze śniegiem, lodem i zamarzaniem. W związku z tym, w ramach edukacji przyrodniczej, badali empirycznie właściwości śniegu i lodu. Samodzielnie znaleźli odpowiedzi na pytania jaki jest śnieg, czy jest czysty, czy każdy płatek ma 6 ramion, czy są identyczne, kiedy się śnieg topi, czy pachnie.

Czytaj więcej...

Zajęcia z robotem

Dnia 2 lutego 2023 r. w ramach programu "Laboratorium przyszłości" uczniowie klasy 3 c mieli okazję zapoznać się z interaktywnym robotem Photonem. Pani Mirella Musiał pokazała klasie jak działa robot. Dzieci miały wspaniałą okazję do rozwijania koordynacji wzrokowo ruchowej, logicznego myślenia, planowania i przewidywania. Za pomocą tabletów stawiano Photonowi określone zadania: ruch, zmianę koloru czułek bądź wydawanie dźwięku. Dzięki specjalnej macie edukacyjnej uczniowie operowali robotem w różnych orientacjach przestrzennych.

Czytaj więcej...

III MIEJSCE W WOJEWÓDZKIM KONKURSIE RECYTATORSKIM

Dnia 01.02.2023roku o godzinie 10:30 w Szkole Podstawowej im. Żołnierzy Niezłomnych w Pobłociu odbył się VII Wojewódzki Konkurs Artystyczny ,,Historia, Pamięć, Tożsamość, Teraźniejszość''. Celem konkursu było kształtowanie postaw patriotycznych młodego pokolenia poprzez upowszechnianie wiedzy o Historii Polski i regionu w XX wieku. Budzenie zainteresowania historią i rozwijanie indywidualnych uzdolnień uczniów oraz kształtowanie umiejętności kreatywnego myślenia o dziejach minionych.

Czytaj więcej...

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 - zapraszamy

Wnioski w ramach prowadzonej rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 (kandydatów na uczniów z obwodu i poza obwodu) należy składać w terminie od 20 lutego do 24 marca 2023 r. do dyrektora szkoły, w godzinach pracy sekretariatu. 

 

Załącznik nr 1 - wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem – do pobrania

 

Załącznik nr 2  – zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie tej szkoły – do pobrania

 

Formularze druków w formie papierowej dostępne są w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Hirsz - sekretarz szkoły

 

 

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024

 

Wnioski w ramach prowadzonej rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej  należy składać  w terminie od 20 lutego do 24 marca  2023 r. do dyrektora szkoły, w godzinach pracy sekretariatu.  W przypadku rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej, kandydatów spoza obwodu szkoły, będą obowiązywały kryteria ustanowione uchwałą nr  XXVII/285/2017 Rady Gminy Luzino z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino, do postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły.

 

Zarządzenie nr 5B/2023 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2023 r.  w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2023/2024 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino do pobrania (pdf)

 

Zarządzenie nr 6A / 2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów wniosków w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 do Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, do Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie,  do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie, Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem), a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkół podstawowych (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem),  a także wzoru zgłoszenia dziecka do klasy I szkoły podstawowej, w której ustalono obwód (dla dzieci zamieszkałych w obwodzie), dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino  – do pobrania (pdf, word)

 

Druki do pobrania:

 

Załącznik nr 2 – wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej  w roku szkolnym 2022/2023 (dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem) – do pobrania (pdf,word)

Załącznik nr 3 – zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałegow obwodzie tej szkoły w roku szkolnym 2022/2023 – do pobrania (pdf,word)

 

Zarządzenie nr 6B / 2022 Wójta Gminy Luzino z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2022/2023 dla Gminnego Przedszkola Publicznego w Luzinie, Przedszkola nr 2 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Luzinie oraz do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w: Kębłowie, Sychowie Barłominie, Wyszecinie oraz do klasy I szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Luzino – do pobrania (pdf, word)

 

Załącznik nr 1 – oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – do pobrania (pdfword)

 

Załącznik nr 2 – oświadczenie o samotnym wychowywaniu – do pobrania (pdfword)

 

Załącznik nr 3 – oświadczenie o kontynuacji edukacji przedszkolnej – do pobrania (pdf, word)

 

Załącznik nr 4 – oświadczenie o miejscu zamieszkiwania kandydata- do pobrania (pdf, word)

 

Załącznik nr 5 – oświadczenie o zatrudnieniu, prowadzeniu działalności gospodarczej, gospodarstwa rolnego bądź studiowaniu w trybie stacjonarnym – do pobrania (pdfword)

 

Załącznik nr 8 – oświadczenie o miejscu pracy w obwodzie szkoły – do pobrania (pdf, word)

 

Załącznik nr 9 – oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych w obwodzie szkoły, wspierających w zapewnieniu należytej opieki kandydatowi – do pobrania (pdfword)

 

Załącznik nr 10 – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej – do pobrania (pdfword)

Formularze druków dostępne są w placówkach oświatowych, prowadzących postępowanie rekrutacyjne.

Inscenizacja dramatu Adama Mickiewicza

Uczniowie klasy 7b Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie w ramach omawiania lektury przedstawili inscenizację teatralną dramatu pt.: „Dziady, cz. II”. Adam Mickiewicza. Podczas tego obrzędu wzywa się dusze pokutujące, aby powiedziały, czego potrzebują, by ich męka się skończyła. W zamian za pomoc udzielają porad, pouczają jak żyć, by dostąpić wiecznego szczęścia. Samo przedstawienie odbyło się w zamkniętym, klasowym gronie, chociaż nie w cmentarnej kaplicy a w najbardziej zacienionej sali szkoły przy blasku zapalonych świec.

Czytaj więcej...