Informacje ogólne

Nazwa szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 2 im. prof. Gerarda Labudy w LUZINIE
Siedziba:

ul. Mickiewicza 22, 84-242 LUZINO

Kontakt:

tel. 58 678-27-09, tel./fax 58 678-26-13

Praca sekretariatu:

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Organ prowadzący:

Urząd Gminy Luzino

Organ prowadzący nadzór pedagogiczny:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Liczba uczniów:

546 w 24 oddziałach

Liczba nauczycieli:

55 w pełnym i niepełnym wymiarze godzin

 

Rada Rodziców:

p. Patrycja Dampc – przewodniczący

p. Katarzyna Dyktyńska – z-ca przewodniczącego

p. Danuta Król – sekretarz

p. Monika Dybowska – skarbnik

748349000200146476300000010 BS Krokowa o/Luzino 35 zł

(30 zł za każde kolejne dziecko w rodzinie)

 
 
Funkcjonowanie:

System jednozmianowy od 8:00 - 14:20

Dokumenty szkolne:

Statut Szkoły i Wewnątrzszkolny System Oceniania

Zajęcia pozalekcyjne:

kółka: j. polskiego, j. niemieckiego, matematyczne, biologiczne, historyczne, geograficzne, chemiczne, fizyczne, informatyczne, plastyczne, j. kaszubskiego, Uczniowski Klub Sportowy, Szkolne Koło Sportowe, chór szkolny, kółko j. angielskiego, wyjazdy na basen

zajęcia wyrównawcze z każdego przedmiotu,

Motto szkoły:

"Człowiek to tajemnica, trzeba ją odgadnąć
lecz jeśli przyjdzie Ci ją odgadywać przez całe życie
Nie mów, że straciłeś czas. Ja badam tę tajemnicę
Bowiem pragnę być człowiekiem.”

[Fiodor Dostojewski]