Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

  1. Jakub Hewelt - przewod.
  2. Agata Nastały - z-ca
  3. Oliwia Woss - sekretarz