Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018:

  1. Kornelia Maszota (III d) - przewod.
  2. Amelia Wojtowicz (III h) - z-ca
  3. Klaudia Holender (III a) - sekretarz
  4. Paulina Formella (II g) - skarbnik