Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/2019:

  1. Nikodem Dzienisz (III e) - przewod.
  2. Amelia Gruba (III d) - z-ca
  3. Marcelina Litwin (VIII h) - sekretarz