Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2011/2012:

1) Klaudia Dybowska IIIe - przewodnicząca

2) Kielińska Daria IIIi - z-ca

3) Michał Baranowski IIIj - skarbnik

 


Opiekunowie:

Daniel Pączek, Piotr Sonnenberg