SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2019/2020:

  1. Kaja Seta (VIII a) - przewod.
  2. Oliwia Naczk (VIII b) - z-ca
  3. Daria Czaja (VIII b) - sekretarz