SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Członkowie Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/2022:

  1. Wiktoria Wołodko (VIII e) - przewod.
  2. Adam Stolc (VIII i) - z-ca
  3. Michalina Gaszta (VI a) - sekretarz