Wykaz podręczników do religii  Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie 

na rok szkolny 2022/2023.

  

 

WYDAWNICTWO JEDNOŚĆ

Kl.1 - Poznaję Boży świat- podręcznik do religii dla klasy I szkoły podstawowej

Kl.2 - Odkrywam Królestwo Boże - podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

Kl.3 -  Jezus jest z nami - zeszyt ćwiczeń do religii dla klasy III szkoły podstawowej

Kl.4 -  Miejsca pełne BOGActw- podręcznik do nauki religii dla klasy IV szkoły podstawowej

Kl.5 - Szczęśliwi, którzy szukają prawdy - podręcznik do religii dla klasy V szkoły podstawowej

Kl.6 - Szczęśliwi, którzy odkrywają piękno- podręcznik do nauki religii w klasie VI szkoły podstawowej.

Kl.7 - Szczęśliwi, którzy czynią dobro- podręcznik do nauki religii dla klasy VII szkoły podstawowej

Kl.8 - Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi- podręcznik do nauki religii w klasie VIII szkoły podstawowej

 

Pozostałe podręczniki i materiały ćwiczeniowe zakupuje dla uczniów szkoła.