„Praeceptor bonus omni modo

fiat nobis amicus nec officium
in docendo spectet sed affectum”  

(„Dobry nauczyciel niechaj wszelkimi
sposobami stara się być naszym przyjacielem
i w nauczaniu niech nie widzi obowiązku, lecz uczucie”)

 

 

      


Rekrutacja na rok szkolny 2023/2024 - zapraszamy

 

Wnioski w ramach prowadzonej rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 2 (kandydatów na uczniów z obwodu i poza obwodu) należy składać w terminie od 20 lutego do 24 marca 2023 r. do dyrektora szkoły, w godzinach pracy sekretariatu. 

 

Załącznik nr 1  – zgłoszenie dziecka do klasy I szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie tej szkoły – do pobrania

 

Załącznik nr 2 - wniosek o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem – do pobrania

  

Formularze druków w formie papierowej dostępne są w sekretariacie szkoły.

 

Szczegółowych informacji udzielamy w sekretariacie szkoły. Serdecznie zapraszamy.

Małgorzata Hirsz - sekretarz szkoły

 

 

Zobacz swoje oceny! :)


W e-dzienniku:
tutaj

 


 

UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA